Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, "www.hidropeyzaj.com" web sitesi üzerinden ziyaretçilerine/müşterilerine online olarak destek vermek üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. www.hidropeyzaj.com sitemizi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde www.hidropeyzaj.com sitemizi kullanmaktan vazgeçiniz.

Bu Sözleşme, Web sitesinin ve Hizmet dâhilindeki üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir ve Hydro Peyzaj Ticaret Limited Şirketi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler www.hidropeyzaj.com tarafından Web sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme sitede yayınlanan içerik, www.hidropeyzaj.com sitesinin Kullanıcı sözleşmesi, hizmet şartları, iptal ve iade koşulları ve Web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel kullanıcı sözleşmemizi dikkatlice okuyunuz.

www.hidropeyzaj.com sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

1 - Taraflar

A) Hizmeti Veren

Ünvanı: Hydro Peyzaj Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra www.hydropeyzaj.com veya Hidro Peyzaj olarak anılacaktır)

Adresi: Merkez Mah. Şükrü Kaya Sk. 2 C 12 Çekmeköy / İSTANBUL

Telefon: 0216 411 57 31

Eposta: info@hidropeyzaj.com

Mersis No: 0464066459100016

Ticaret Sicil No: 6236-5

B) Hizmeti Alan

Online ödeme yapıldıktan sonra tarafların arasında yapacağı ıslak imzalı sözleşmeye, www.hidropeyzaj.com sitesinde bulunan Kullanıcı sözleşmesi, hizmet şartları, iptal ve iade koşulları eklenecektir.

2 – İşin Konusu

www.hidropeyzaj.com sitesi üzerinden hydroseeding uygulamaları, hydroseeder makina ve diğer sarf ürünlerinin satışı, otomatik sulama sistem tasarımı ve tesisi, peyzaj tasarım, uygulama, bahçe bakımı ve bitki satışı, toz kontrol uygulama ve ürünlerinin satışı ile hydroseeding ve tüm peyzaj konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

3 - Şartlar

A – Hidro Peyzaj, müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hidropeyzaj.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hidro Peyzaj’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

B - Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen müşteriye aittir.

C - İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hidro Peyzaj’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hidro Peyzaj’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

D – www.hidropeyzaj.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Hidro Peyzaj mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

E – Hidro Peyzaj tarafından www.hidropeyzaj.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

6 - Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Ondestek.com"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği,kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda "Ondestek.com" tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz "Web site" "Hizmetler"ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda "Ondestek.com" "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

7 - Sözleşme Değişiklikleri

"www.hidropeyza.com" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8 - Fikri Mülkiyet Hakları

A) İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

B) Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9 - Gizli Bilgi

A) Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

B) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

C) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

10 - Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hizmet sonlandırılacaktır. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

11 - Sözleşmenin Feshi

A) Müşterilerin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

B) Müşterilerin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı websitesinin başkasına devretmesi veya kullanıma açması

C) Müşterilerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

D) Müşterilerin Web site"ye virüs bulaştırmak suretiyle "Website"yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

12 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

X

Right Click

No right click