Hizmet Sözleşmesi

1 - Taraflar

A) Hizmeti Veren

Ünvanı: Hydro Peyzaj Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra www.hidropeyzaj.com veya Hidro Peyzaj olarak anılacaktır)

Adresi: Merkez mah. Şükrü Kaya Sk. 2 C 12 Çekmeköy / İSTANBUL

Telefon: 0216 411 57 31

Eposta: info@hidropeyzaj.com

Mersis No: 0464066459100016

Ticaret Sicil No: 6236-5

B) Hizmeti Alan

Online Ödeme yapıldıktan sonra tarafların arasında yapacağı ıslak imzalı sözleşmeye, www.hidropeyzaj.com sitesinde bulunan Kullanıcı sözleşmesi, hizmet şartları, iptal ve iade koşulları eklenecektir.

2 - Ödeme

Web sayfası üzerinden yapılan alış verişlerde sitede belirtilen fiyat müşteri tarafından ödenecek bedeli göstermektedir. Bu bedel verilen hizmetin türüne ve süresine göre hesaplanıp, müşteriye gösterilmektedir. Taksitli alışverişlerdeki taksit oranının geçerli olabilmesi için ilgili taksidi sağlayan kredi kartı türünün kullanılması ve seçilmesi gerekmektedir.

3 - Kullanıcı Bilgileri

Satın alma sırasında girilen bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Hidro Peyzaj kullanıcının girdiği bilgileri doğru olarak kabul edecektir.

4 - Mücbir Sebepler

Hidro Peyzaj verilecek hizmet tarihi içinde gerçekleşen doğal afetler, siyasi ve toplumsal olaylar, grev ve iradesi dışında gerçekleşen teknik sebeplerden dolayı hizmetin aksamasından sorumlu tutulamaz. Hidro Peyzaj bu süre içinde elinden gelen çabayı sarfedecektir, yalnız hizmeti alan müşteriye sorunun çözümü için garanti veremez.

5 - Cayma Hakkı

Herhangi bir neden belirtmeksizin 4 takvim günü içerisinde herhangi bir Satın Alma Sözleşmesinden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, Satın Alma Sözleşmesinin akdedildiği günden itibaren 4 takvim günü sonra sona erecektir. Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, 4 gün içerisinde harcanan zaman ve emek için Hidro Peyzaj ödeme yapılan tutarın %35’ine kadar faturalandırmak suretiyle kesme hakkına sahiptir. Müşteri kesilen faturaya itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6 - Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen adresi ile müşterinin sözleşmede vermiş olduğu bilgiler ile yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

7 - Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

8- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bizimle İletişime Geçin

X

Right Click

No right click