Otomatik Sulama

Otomatik sulama sistemleri %50 ye varan sulama suyu tasarrufu sağlar.
Sulama, bitkilerin ihtiyacı olan fakat doğal yollarla sağlanamayan suyun, kök bölgesine verilmesidir. Su, yapısının % 85-90’ı sudan oluşan bitkiler için yaşamsal öneme sahiptir. Bitkiler suyu, erimiş haldeki besin maddeleriyle birlikte, kökleri aracılığıyla topraktan alır ve yapraklara iletir. Yapraklarda bu suyun önemli bir kısmı terleme ile kaybolur. Geriye kalan su, fotosentezle şekerli besin maddelerine dönüşür. Bitkilerin yaşamı ve gelişimi, sıvı haldeki bu şekerli maddelerle sağlanır. Ancak, herhangi bir nedenle toprak kurur ve kökler susuz kalırsa, fotosentez durur. Terleyen yaprakların canlılığı kaybolur, giderek bitki kurur. Fotosentez için, yeterli ve düzenli bir sulama suyuna ihtiyaç vardır.

Otomatik Sulama

Büyüme döneminde su ancak sulama sistemleriyle sağlanır. Bu sistemlerin plan ve programı, su kaynağına, toprak ve iklim özelliklerine, bitki su ihtiyacına, ekonomik ve teknolojik imkânlara göre düzenlenir. Sulama sıklığı ve süresi toprak tiplerine bağlıdır. Sıcaklık, kuraklık, rüzgârlı havalar ve gün uzunluğu bitkinin su ihtiyacını arttırır.

Peyzajda bitkiler, birbirinden farklı ve fakat birbirini tamamlayan iki ana yöntemle sulanır. Bunlar çim ve bazı yer örtücüler için yağmurlama, ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik çiçekler için ise damlama sulama yöntemleridir. Öte yandan manüel sulamada insan gücü kullanımı yoğundur. Bu uğraş disiplin, süreklilik, dikkat, sabır ve uzmanlık gerektiren, zaman alıcı, bağlayıcı, zor ve kendi ölçeğinde çok masraflı bir iştir.

Tasarım

Tasarım öncesi toprağın su emme hızı, bitki türlerinin terleme ve toprağın buharlaşma ile tükettiği su miktarı ile toprağın tarla kapasitesi ve kullanılabilir su yüzdesinin hesaplanması gerekir. Özellikle çim alanlarda tasarımcının odak noktası, genellikle çim yüzeyinden 15 cm derinlik içindeki toprak tabakasının kapasitesi olmalıdır. Peyzaj sulama tasarımı; projesine, bitkilendirme planındaki bitkilerin tipine ve kompozisyonuna, arazi formuna ve sulama sistemine bağlı olarak dağıtım stratejisi, başlık dağılımı, seksiyon ve seksiyon besleme modelleri, boru çapı, debi ve basınç miktarları ve pompa kapasitesi gibi öğelerin rasyonel kombinasyonu ile şekillenir.

Malzeme

Rainbird veya Hunter gibi global markalar, konut alanları, kamusal alanlar, spor alanları, golf sahaları ve tarım alanları için özel olarak tasarlanmış çözümler üretirler. Ülkemizde yoğunlukla tercih edilen bu markalar, yüksek kalitede, uygulaması kolay, eklemesi kolay ve kullanımı kolay ürünler sunarlar. Bu ürünler; spreyler, rotorlar, vanalar, kontrol üniteleri, kontrol sistemleri ve damlama sulama üniteleridir. Sulama sistemini tamamlayan diğer önemli bir malzeme ise toprak altı sulama borularıdır. Tüm sulama sisteminin günün yüksek standartlarını karşılaması ve uzun vadede beklentileri aşabilmesi için, ana ve lateral hatların (boruların) sistemdeki debi ve su basınçlarına uygun, yüksek kalite standartlarını yakalamış, uzun ömürlü malzemeler olmasına dikkat edilmelidir. Profesyonel tasarım ve yüksek kalitede ürün, uzman montaj işçiliği ile tamamlanır.
X

Right Click

No right click